Llancem el projecte #AquíSomFeministes

El projecte Aquí som feministes es basa en la creació, disseny i difusió d’una cartelleria per a la sensibilització i conscienciació sobre diferents aspectes relacionats, per un costat, amb el dret a decidir sobre els nostres propis cossos, la importància del consentiment i la gravetat de les agressions sexuals i, per l’altre, amb la no discriminació i la dissidència sexual i de gènere.

El projecte compta amb diferents versions de cartells:

  • Per un costat, existeix la línia de cartelleria destinada a la denúncia, el rebuig i la resposta davant les agressions i els abusos masclistes que es donen als espais socials i polítics;  el missatge principal que volem transmetre es basa en l’eslògan “NO és NO”, matitzant a cadascún dels cartells les diverses manifestacions que adopta aquesta afirmació, a vegades no tan òbvia per l’imaginari col·lectiu hegemònic.
  • Per un altre costat, l’altra vessant del projecte es situa en el foment i el respecte a la diversitat sexual i de gènere. En aquest cas, el contingut dels cartells gira entorn a les consignes “Estem construint un espai lliure de…” i “Estem construint un espai ple de…” combinades amb diferents conceptes tals com “Lesbofòbia”, “Transfòbia” i “Sexisme”, per un costat, i per l’altre: “Consentiment”, “Cura”, “Diversitat sexual i de gènere”, a més d’una breu explicació de cada terme.

Aquest projecte neix de la inquietud dels nostres col·lectius, La Fondona i Impremta Col·lectiva, que pertànyen a l’espai veïnal autogestionat Can Batlló (La Bordeta, Barcelona), per visibilitzar el dret al propi cos, a més d’exigir un posicionament polític explícit per part de l’espai. El projecte també està ubicat dins de la implementació del “Protocol d’actuació contra agressions sexistes a la Festa Major del Poble Sec”, realitzat pel col·lectiu Poble Sec feminista.  La idea d’aquest col·lectiu és ampliar i compartir l’experiència amb altres entorns de la ciutat amb l’objectiu de crear una xarxa d’actuació davant d’aquest tipus de situacions a espais polítics afins i moments d’oci, com són les festes majors dels barris, a més de compartir recursos (financers, humans, materials de coneixement…). La nostra campanya s’ubica en aquest context i té la voluntat de generar recursos per compartir, en aquest cas gràfics.

La cartelleria està dissenyada per a reproduïr-se amb tècnica risogràfica. Des de la Impremta Col·lectiva de Can Batlló n’anem imprimint sota demanda així que si t’interessa pots contactar-nos a impremta@canbatllo.org o lafondona@gmail.com.
A més, per ajudar a la seva difusió, els posem a disposició de totes les entitats i individualitats que vulguin fer-ne ús, alliberant-los per a la seva descàrrega des d’aquesta web, optimitzats per a impressió digital.

aquisomfeministes