Què fem?

Els objectius de La Fondona són:

 • Crear un fons bibliogràfic i documental feminista/lgtbi/queer de referència i autogestionat a l’espai de Can Batlló
  • Crear un fons físic (en paper/material audiovisual) ubicat a la mateixa biblioteca, per a la consulta i préstec.
  • Crear un arxiu virtual a la xarxa, vinculat a la biblioteca, que faciliti l’accés i la descàrrega lliure de documents.
 • Difondre coneixement i producció teòrica al voltant d’aquestes temàtiques, tot afavorint la reflexió i la transformació social.
 • Crear un espai de trobada, intercanvi i transmissió de coneixement feminista/lgtbi/queer.
  • Organitzar periòdicament actes que donin a conèixer els materials de què disposa el fons, així com debats i reflexions entorn a aquestes temàtiques (presentacions de llibres, revistes, documentals; xerrades amb autores; tertúlies; grups de lectura, etc.).

 

Duem a terme, principalment, tres funcions:

 • Conèixer, cercar, seleccionar producció teòrica, literària, artística, etc. que considerem ha de formar part del fons.
 • Recaptar i gestionar recursos (econòmics, donacions d’editorials, etc.) per nodrir el fons.
 • Crear un arxiu virtual.
 • Organitzem diferentes actes per tal de difondre el fons i coneixement feminista / LGBTI / queer